مسابقه سی روز سی سوال ( ویژه ماه مبارک رمضان ) برای اساتید، دانشجویان ، کارکنان و خانواده
به گزارش روابط عمومی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه ؛ دفتر نهاد رهبری به مناسبت آغاز ماه پر خیر برکت رمضان در نظر دارد مسابقه قرآنی با عنوان "سی روز ، سی سوال " با محوریت قرآن کریم ویژه اساتید، دانشجویان ، کارکنان و خانواده کارکنان ( همسر و فرزند ) برگزار می نماید.

علاقه مندان به شرکت در مسابقه می توانند هر روز به سایت نهاد رهبری دانشگاه مراجعه نمایند. ضمناً هر روز از بین پاسخهای صحیح قرعه کشی و در پایان ماه رمضان سی جایزه اهداء می گردد.

بنا به این گزارش ، نحوه ی شرکت در مسابقه به این صورت می باشد که هر روز یک سوال از جزء همان روز در سایت نهاد رهبری دانشگاه بارگذاری خواهد شد که باید جواب را به سامانه زیر پیامک نمائید:

3000638365

متن ارسال پیامک جواب به این صورت باشد:

به عنوان مثال پاسخ سوال : " الف "

تذکر:
مهلت ارسال پاسخ برای هر سوال تا ساعت 24:00 همان روز می باشد.
ارسال پاسخ سایر سوالات روزهای های ماه مبارک رمضان بعد از پایان مهلت قید شده برای هر سوال مورد قبول نمی باشد و موجب حذف تمامی پاسخ های ارسالی خواهد شد.

سوالات : (هر روز به روز رسانی میشود )

سوال روز دوم:

با توجه به آیات 169 الی 153 سوره مبارکه بقره ماموریت پیامبران الهی چگونه بیان شده است؟

الف) خواندن آیات الهی بر مردم
ب) آموزش کتاب و حکمت به مردم
ج) پاکسازی امت از زشتی ها
د) همه موارد
 
 
 

سوال روز سوم:

 

نمرود درجواب کدام استدلال قوی ومنطقی حضرت ابراهیم (ع) درباره اثبات وجود خدا مبهوت ماند؟ ( آیات 257 الی 259 سوره بقره)

الف) اذ قالَ ابراهیمُ رَبِّیَ الَّذی یُحیی وَ یُمیت

ب) قالَ اَنا اُحیی وَ اُمیت

ج) اِنَّ الله یَأتی بِالشَّمسِ مِنَ المَشرقِ فَأتِ بِها مِنَ المَغرب

د) الف و ب

 
 
سوال روز چهارم:

هدف خداوند متعال از حوادث جنگ احد چه چیزی میباشد؟ (جزء چهارم)

 

الف( لیبتلی الله ما فی صدورکم  

ب( و لیمحّص ما فی قلوبکم

ج( اَنْزَلَ علیکم من بَعْد الغمّ أمنةً نعاساً

 د( الف و ب

 
 سوال روز هفتم:

آیه 11الی13 سوره انعام به کدام صفت خداوند بزرگ دلالت دارد؟ (جزءهفتم)

 

الفوسعت حکمت

ب) وسعت قدرت

ج) وسعت رحمت

د) وسعت مالکیت

  سوال روز هشتم:

با توجه به آیات 8الی 10سوره مبارکه اعراف زیانکاران چه کسانی هستند؟ (جزءهشتم)

الف( کسانی که ادّعای ایمان کردند ولی عملاً راه ستم را پیش گرفتند

ب( کسانی که سرمایه عمر را از دسته داده اند.

ج( کسانی که ترازوی سنجش اعمال آنها سبک شده و سرمایه وجود خود

را به خاطر ظلم به آیات الهی از دست داده اند.

د( کسانی که ترازوی اعمال آنها به علّت گناه، سنگین شده است

  سوال روز نهم:

با توجه به آیات 198الی201راه نجات از وسوسه های شیطان چیست؟ (جزء نهم)

الف) گوش ندادن به وسوسه های شیطانی.

ب) پناه بردن به خدا و خود را به او سپردن.

ج) ذکر بگوئیم و خود را پاک نگه داریم.

د) خود را به کار دیگری مشغول کنیم.

با توجه به آیات 86 الی 88 سوره مبارکه توبه پاداش پیامبر اکرم(ص) و مومنانی که با جان و مال خود در راه خدا جهاد کردند چه می باشد؟ (جزء دهم)

الف) اُولئک لهم الخیرات

ب) جاهَدوُا بأموالهم و أنفسهم

ج) اولئک هم المفلحون

د) الف و ج

با توجه به آیه 111 سوره مبارکه توبه خداوند از مومنان چه چیزی خریداری می کند و در برابر آن به آنها چه میدهد؟ (جزء یازدهم)

الف( جانها- پاداش آن خشنودی

ب )جانها و اموالشان- پاداش آن بهشت

ج( جانها و اموالشان- پاداش دنیوی

د( اموالشان- پاداش آن بهشت

کسانی که باعث گمراهی دیگران می شوند گناه گمراه کردن آنها به گردن آنهاست. این مطلب از کدام آیه سوره نحل استفاده میگردد؟  (جزء چهاردهم )

الف( آیه 23

ب( آیه 19    

ج( آیه 25

د( آیه    26

 

«گر همه نیک و بد کنی « مفهوم کدام آیه سوره اِسرا استفاده میشود؟)جزء پانزدهم) هرچه کنی به خود کنی

الف( آیه 6

ب( آیه    7

ج( آیه4

د( آیه5

 

با توجه به آیات 103الی 105 سوره کهف زیانکارترین مردم چه کسانی هستند؟(جزء شانزدهم )

الف(کسانی که عمر خود را تلف می کنند

ب(  کسانی که در دنیا مشغول به لهو و لعب هستند

ج(  کسانی ک ایمان نیاورده اند و مرتکب گناه می شوند

د) کسانی که تلاش آنها در زندگی دنیا ضایع بوده وگمان میکنند کار نیک انجام داده اند
 
 

با توجه به آیات 40 الی42 سوره مبارکه حج صالحان وقتی به حکومت می رسند چه  ارزش هایی را احیا می کنند ؟ (جزء هفدهم)

الف (  نماز را به پا می دارند

ب) زکات را  ادا می کنند

ج) امر به معروف و نهی از منکر می کنند

د) همه موارد

با توجه به آیات 40 الی42 سوره مبارکه حج صالحان وقتی به حکومت می رسند چه  ارزش هایی را احیا می کنند ؟ (جزء هفدهم)

الف (  نماز را به پا می دارند

ب) زکات را  ادا می کنند

ج) امر به معروف و نهی از منکر می کنند

د) همه موارد


- کدام آیه سورة نور به آیه حجاب بانوان معروف است؟  (جزء هجدهم)

الف)31 

ب)  28

ج)30  

د)29  

 
 

- ( در اسلام زن یا مرد بودن فضیلت خاصی محسوب نمی شود و هر کس دارای اعتقادات و اعمال درست باشد در نزد خدا بزرگ شمرده خواهد شد.اطاعت از فرامین خداوند و پرهیز از گناه معیار ارزش گزاری است نه زن و مرد بودن.)این مفهوم از کدام آیه سوره احزاب استفاده می شود؟  (جزء بیست و دوم)

الف) آیه 31

ب) آیه 32

ج) آیه 34

د) آیه 35 
 
 

- « صاحبان فکر از طبیعت،درس خدا شناسی می گیرند» این مفهوم از

کدام آیه سوره زمر استفاده می شود؟ (جزء بیست و سوم)

الف) آیه 17

ب) آیه 15

ج) آیه 19

د( آیه 29
 
 

- «ما همه شما را قطعا آزمایش می کنیم تا معلوم شود مجاهدان واقعی و صابران از بین شما چه کسانی هستند.»این مفاهیم از کدام آیه سوره حضرت محمد (ص) استفاده می شود؟   (جزء بیست و پنجم )

الف) آیه 37

ب) آیه 31

ج) آیه 28

د) آیه 32

 

- با توجه به آیات 13 الی 16 سوره تغابن خداوند جه چیزهایی را وسیله آزمایش انسان قرار داده است؟(جزء بیست و هشتم)

الف) اموال و اولاد

ب) زن و فرزند

ج) زیبایی و ثروت

د) نعمتهای مادی و معنوی 
 
 

- «انسان خودش از وضع خود آگاه است یا بعبارت دیگر انسان بهتر از همه خودش را میشناسد.»این مفاهیم از کدام آیه سوره قیامت استفاده می شود؟ ( جزء بیست و نهم )

الف) آیه 6

ب) آیه 13

ج) آیه 17

د) آیه 14 
 
 

- «مسلما با هر سختی ،آسانی است» این ترجمه کدام آیه سوره شرح است؟   (جزء سی )

الف) آیه 8

ب) آیه 4

ج) آیه 3

د) آیه 6