مماثل

احکام مربوط به مماثل

مراجعه ی بیمار زن به دندانپزشک مرد جهت معالجات دندانپزشکى چه حکمى دارد؟
اگر براى این گونه کارها، دسترسى به پزشک زن دارند، مراجعه به پزشک مرد، اگر مستلزم نظر و لمس حرام باشد، جایز نیست.

قرار دادن «نورپلانت» توسط پزشک مرد در صورتى که فقط سطح خارجى بازو مشاهده شود، چه حکمى دارد؟
با وجود پزشک زن، پزشک مرد مبادرت به این عمل ننماید، مگر آنکه ضرورتى در کار باشد مانند اینکه پزشک زن وجود نداشته، و این عمل براى آن زن لازم باشد.

آیا مرد مى‌تواند نزد دکتر زن نامحرم رود؟ (با لمس بدن)
با امکان لمس از روى لباس یا با دست کردن دستکش هنگام معالجه مانع ندارد و بهتر است اگر ضرورت ندارد مرد به دکتر زن مراجعه نکند و چنانچه مستلزم لمس یا نظر حرام باشد، جایز نیست.

آیا مرد مى‌تواند نزد زن نامحرم حجامت کند؟
با توجه به اینکه حجامت مستلزم نظر به بدن مرد و احیاناً لمس است جایز نیست.

بفرمایید در صورتى که زنى نباشد تا به زائو در وضع حمل کمک کند، آیا مرد مى‌تواند دخالت کند؟
اگر عدم دخالت مرد موجب تهدید حیات مادر یا کودک باشد، مانعى ندارد.

آیا به خاطر حفظ فضاى استریل اتاق عمل مى‌‌توان مجروح را برهنه کرده و از مقابل انظار پزشکان و پیراپزشکان عبور داد؟
مى‌توان از لباس ها یا ملحفه‌اى که قبلاً استریل شده، بعد از بیرون آوردن لباس هاى بیمار استفاده نمود تا بیمار برهنه نباشد.

در صورتى که شکم بیمار توسط دستیار زن باز شود، با توجه به اینکه نظر به پوست و ظاهر شکم صورت نمى‌‌گیرد و بیشتر داخل شکم مشاهده مى‌‌شود، آیا پزشک مرد مى‌‌تواند به عمل بستن لوله‌ها بپردازد؟
نگاه به باطن بدن زن و ظاهر آن فرقى ندارد و در هر دو صورت اگر ضرورت باشد، جایز است و در غیر این صورت، جایز نیست.

اگر زنى دچار بیمارى خفیفى شده به¬طورى که جانش در خطر نیست، با فرض دورى او از شهر و وجود پزشک مرد در روستا حتماً باید به پزشک خانم در شهر مراجعه کند و یا در همان جا، پزشک مرد مجاز است با انجام معاینات ضرورى، اقدام به تشخیص و درمان نماید؟
چنانچه به طور عادى و بدون حرج و مشقت، رفتن به شهر میسّر است، باید در شهر به پزشک زن مراجعه نماید.

اگر بیمار خانمى که جانش در خطر است به تنها پزشک یک روستاى دورافتاده که مرد است، مراجعه کند آیا این پزشک مجاز است هرگونه معاینه¬ی ضرورى را در مورد بیمار انجام دهد؟
چنانچه مورد ضرورت باشد اشکال ندارد.

آیا نازایى حکم مرض را دارد تا مراجعه به دکتر مرد حاذق¬تر، مجاز باشد؟ و با توجه به بالا رفتن سن بنده و اینکه تا جایى که توانسته‌ام نزد دکترهاى مجرب زن رفته‌ام، فعلاً مجاز به معاینه شدن توسط دکتر مرد هستم یا خیر؟
نازائى فى¬نفسه، بیمارى محسوب نمى‌‌شود و مجوز مراجعه به پزشک نامحرم براى لمس و نظر حرام نمى‌گردد. بلى اگر احتمال عقلایى مى‌دهید که نازایى شما ناشى از بیمارى قابل علاج باشد و دسترسى به پزشک زن که بتواند شما را معالجه و معاینه کند ندارید، مراجعه به پزشک مرد جهت معاینه و معالجه اشکال ندارد.

نگاه به جسد هم جنس و غیرهم جنس، مسلمان باشد یا غیرمسلمان تا چه حدى جایز است؟
نگاه به جسد هم جنس غیر از عورتین اشکال ندارد و در غیر هم جنس حکم زمان حیات را دارد.

آیا معاینه ی افراد غیر بیمار براى کنترل سلامتى آن ها، توسط پزشک نامحرم جایز است؟
اگر ضرورت نباشد جایز نیست.

اگر براى ازدواج، نیاز به آزمایش خون باشد، چنانچه دکتر زن براى این کار نباشد، آیا دکتر مرد که نامحرم است مى‌‌تواند این کار را انجام دهد؟ در صورتى که دکتر زن وجود دارد ولى در اثر بى‌‌توجهى و امثال آن، دکتر مرد اقدام به این کار مى‌‌کند تکلیف چیست؟
اگر ضرورت باشد مانعى ندارد لکن سهل‌انگارى و بى‌‌‌توجهى مجوز این امر نیست.

آیا مراجعه زنان به پزشک مرد که متخصص بیماریهاى زنان است در صورتى که تخصص او از پزشکان زن بیشتر باشد و یا مراجعه به پزشک زن مشقّت داشته باشد، جایز است؟
اگر معاینه و درمان منوط به نظر و لمسِ حرام باشد، جایز نیست به پزشک مرد مراجعه کنند، مگر در صورتى که مراجعه به پزشک زن حاذق و متخصّص غیرممکن و یا خیلى سخت باشد .

آیا غیر از شوهر، نگاه کردن افراد دیگر به عورت زن حتّى پزشک، بطور مطلق حرام است؟
نگاه کردن غیر از شوهر حتّى پزشک و بلکه پزشک زن به عورت زن حرام است، مگر هنگام اضطرار و براى درمان بیمارى .

در صورتى که عمل جراحى زیبایى براى زنان توسط پزشک مرد مستلزم نگاه‏کردن و لمس باشد آیا انجام آن جایز است؟
عمل جراحى زیبایى، درمان بیمارى محسوب نمى‏شود و نگاه کردن و لمسِ حرام بخاطر آن جایز نیست مگر در مواردى که براى درمان سوختگى و مانند آن باشد و پزشک مجبور به لمس و نگاه کردن باشد .

اگر براى پرستار غیر مماثل (غیر هم جنس با بیمار) هنگام گرفتن نبض (فشارخون) و چیزهاى دیگرى که احتیاج به لمس بدن بیمار دارند، دست کردن دستکش امکان داشته باشد، آیا انجام آن اعمال بدون دستکش هایى که پزشک هنگام درمان بیمار ازآنها استفاده مى‏کند، جایز است؟
با امکان لمس از روى لباس یا با دست کردن دستکش هنگام معالجه، ضرورتى به لمس بدن مریض غیر مماثل (غیر هم جنس) وجود ندارد و بنابر این جایز نیست .

نگاه کردن پزشک زن به عورت زن دیگر و لمس آن در صورتى که معاینه آن بوسیله آینه امکان داشته باشد، چه حکمى دارد؟
در صورتى که نگاه کردن با آینه ممکن باشد و نگاه کردن مستقیم و لمس ضرورتى نداشته باشد، جایز نیست .

آیا لمسِ بدن زن و نگاه کردن به آن توسط پزشک مرد هنگام معاینه، جایز است؟
درصورتى که درمان منوط به برهنه کردن بدن زن در برابر پزشک مرد و لمس و نگاه‏کردن به آن باشد و معالجه با مراجعه به پزشک زن امکان نداشته باشد، اشکال ندارد .

آیا براى پزشک زن نگاه کردن و لمس عورت زن براى معاینه و تشخیص بیمارى جایز است؟
جایز نیست مگر در موارد ضرورت .

کلمه «ضرورت» به عنوان شرط جواز لمس زن یا نظر به او توسط پزشک، زیاد تکرار مى‏شود، «ضرورت» چه معنایى دارد و حدود آن کدام است؟
مراد از ضرورت در فرض سؤال این است که تشخیص بیمارى و درمان آن متوقف بر لمس و نظر باشد و حدود ضرورت هم بستگى به مقدار، نیاز دارد .

آیا معاینه عورت افراد توسط یک مؤسسه نظامى جایز است؟
کشف عورت دیگران و نگاه کردن به آن و وادار کردن صاحب عورت به کشف عورت در برابر دیگران جایز نیست مگر آنکه ضرورتى مثل رعایت قانون و یا معالجه، آن را اقتضا کند .

تاریخ به روز رسانی:
1395/10/08
تعداد بازدید:
1289
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal