ضمان

احکام مربوط به ضمان

در مواردى که به علل غیرمربوط به کار پزشک، مثل اختلال در دستگاه¬ها و رفتن برق و ... به بیمار لطمه‌اى وارد مى‌شود، ضامن کیست؟
در فرض مرقوم پزشک ضامن نیست و کسى که در بررسى دستگاه‌ها و وصل برق ذخیره و از این قبیل کوتاهى کرده ضامن مى‌باشد.

در مراکز آموزشى که براى آینده پزشک متخصص تربیت مى‌نمایند و به دلیل کمى مهارت دستیاران و دانشجویان، عوارض و خطراتى متوجه جان بیمار مى‌گردد، اگر احیاناً نقص عضو و فوتى واقع شود، آیا دستیار مربوطه ضامن است یا پزشک مسئول و استادیار مربوطه؟
در فرض مزبور دستیار یا هر کس که به بیمار آسیب رسانده ضامن می باشد.

در مواردى براى درمان بیمار، پزشک ناچار به ایراد لطمه‌اى دیگر به بیمار مى‌شود. مثلاً براى احیاى قلب بیمار سکته کرده، ماساژ مى‌دهد که منجر به شکستن دنده‌ها مى‌شود یا براى تحریک رفلکس بیمار به او سیلى مى‌زند و پرده‌ى کوشش پاره مى‌شود، آیا در موارد فوق پزشک ضامن است؟
اگر نجات جان بیمار، مستلزم ایراد آسیبى بر وى باشد، پزشک ضامن نیست.

با توجه به اینکه ممکن است جان بیمار به¬طور اورژانس در خطر باشد و زمان، جهت تعیین حساسیت فرد نسبت به دارویى خاص وجود نداشته باشد، اگر با تجویز دارو، بیمار به آن حساسیت پیدا کرده و دچار عوارض شدید یا مرگ شود، آیا پزشک معالج در قبال این عوارض، مسئولیتى خواهد داشت؟
کسى که آن دارو را به بیمار خورانده یا تزریق کرده ضامن است. توضیحاً یادآور مى‌شود، در موارد ثبوت ضمان، گذشت که اذن بیمار یا کسان وى تأثیرى در ارتفاع و سقوط ضمان ندارد، ولى کسى که در صورت ایراد آسیب به بیمار ضامن است، اگر پیش از اقدام بر عمل جراحى یا هر عمل علاجى دیگر از بیمار یا از اولیاى وى برائت از ضمان پیشاپیش بگیرد، در این صورت ضامن نیست.

تاریخ به روز رسانی:
1395/10/08
تعداد بازدید:
1036
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal